Mieszkańcy Zaścianka

 

Imię i Nazwisko Zdjęcie
Danuta Buchholz Danuta Buchholz
Stefan Buchholz Stefan Buchholz
Andrzej Garapich Andrzej Garapich
Jerzy F. Gierula Jerzy Gierula
Grzegorz J. Gigol Grzegorz J. Gigol
Henryk Olbrycht Henryk Olbrycht
Adam Pietrasiewicz Adam Pietrasiewicz
Krzysztof Pietrzyk Krzysztof Pietrzyk
ks. Paweł Pospieszny ks. Paweł Pospieszny
Łukasz Pułaski Łukasz Pułaski
Adam i Anna Raciniewscy Adam i Anna Raciniewscy
Witold Raczunas Witold Raczunas
Paweł Sajdek Paweł Sajdek
fr. Krzysztof Wołodźko SJ Krzysztof Wołodźko

 

Ikona   stosowana w plikach niniejszej kolekcji (C) 1997 Jerzy F. Gierula

nie może być wykorzystywana w innych dokumentach bez zgody autora.