Kongregacja
     Ateistów
     Zaścianka
     i Okolic

picture: Logo KAZiO


    Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Wszyscy członkowie KAZiO są mieszkańcami wirtualnego Zaścianka. Podzielamy poglądy deklarowane przez większość mieszkańców, niestety, w kwestii wiary jesteśmy odstępcami - ateistami. Specyficzny to ateizm. Nie wynika z wrodzonej czy nabytej niechęci do wiary i wierzących; nie jesteśmy ateistami wojującymi. Nie jest naszym celem zwalczanie czy ośmieszanie wiary w Boga, ani umniejszanie jej znaczenia. Nie podlega dyskusji fakt, iż wiara jest dla przytłaczającej większości mieszkańców Zaścianka Wirtualnego sprawą priorytetową, a my szanujemy to. Znaleźliśmy tu swoją zagrodę, jesteśmy tolerowani, a nawet akceptowani...

    Każdy mieszkaniec Zaścianka, który zadeklaruje swój ateizm i zaakceptuje poniższą deklarację ideową może starać się o przyjęcie w szeregi KAZiO. Zgłoszenia przyjmują PrzełożonySekretarz KAZiO.


picture: ornament

DEKLARACJA   IDEOWA   KAZiO

1. Jesteś mieszkańcem Zaścianka.

2. Nie jesteś wojującym ateistą. Sam fakt, że w Zaścianku publicznie deklarujesz ateizm wystarczająco podnosi ciśnienie co poniektórym. To minie z czasem - nie pogłębiaj zatem tego stanu.

2. Uważasz, a nie wierzysz, że Bóg w postaci przedstawianej przez jakiekolwiek wyznanie nie istnieje.

3. Fakt zaistnienia i trwania KAZiO w obrębie Zaścianka, nie upoważnia Cię do dyskusji na temat zasadności wiary, podważania jej podstaw, publicznej negacji czy wręcz obrażania kogokolwiek, lub uważania go za gorszego od siebie.

4. Uważasz, że kwestia wiary w Boga jest indywidualną sprawą każdego człowieka, jego wolnym i świadomym  wyborem.

5. Nie uważasz się za gorszego, a innych traktujesz w taki sposób, w jaki sam pragniesz być traktowany.

6. Jesteś tolerancyjny. Twoim zdaniem tolerancja jest  jednym ze sposobów oceny wartości człowieka.

7. Jesteś Sceptykiem. Uważasz, że większość zjawisk nadnaturalnych może zostać wyjaśniona w sposób rzeczowy, oparty na naukowych podstawach.

8. Rozumiesz, że fakt publicznego przedstawienia siebie jako ateisty powoduje, że w opinii niektórych jesteś kimś gorszym, dbasz zatem o kulturę dyskusji i bazujesz na sile rzeczowych argumentów; nie stosujesz metod rodem z Jasnogrodu.

9. Uważasz, że na polskiej liście dyskusyjnej należy pisać w języku polskim!

10. Deklarujesz publicznie, że nie boisz się kropidełka Proboszcza Zaścianka. Jak jest naprawdę, wiesz tylko Ty!

picture: ornament

|Powrót | Przełożony KAZiO | 1 Sekretarz KAZiO | Biuletyn Sceptyczny |