ANDRIOLLI
 
Michał Elwiro Andriolli urodził się 2 listopada 1836 roku w Wilnie. Zmarł 23 sierpnia 1893 roku.
Ojciec jego, Franciszek, przybył do Polski wraz z armią napoleońską, ożenił się i osiadł na stałe Wilnie.
Elwiro Andriolli walczył w Powstaniu Styczniowym, w latach 1866-71 był zesłany do Wiatki.
W 1881 roku Andriolli otrzymał zamówienie na wykonanie ilustracji do "Pana Tadeusza".
"Pan Tadeusz" z ilustracjami M.E. Andriolliego został wydany w 1881 roku we Lwowie
nakładem Księgarni F.H. Richtera (Altenburg).
Większość drzeworytów wykonał dla Andriolliego Andrzej Zajkowski.
Andriolli wykonał 60 ilustracji do "Pana Tadeusza", z czego 33 tu przedstawiamy.
Pochodzą one w wiekszosci z plansz wydanych w 1955 roku przez Wydawnictwo Sztuka.
 
 
 Spis ilustracji
 
 Dwór w Soplicowie
 
 Księga I, rys. 1
 Księga I, rys. 2
 Księga I, rys. 3
 
 Księga II, rys. 1
 Księga II, rys. 2
 Księga II, rys. 3
 
 Księga III, rys. 1
 Księga III, rys. 2
 Księga III, rys. 3
 
 Księga IV, rys. 1
 Księga IV, rys. 2
 
 Księga V, rys. 1
 Księga V, rys. 2
 Księga V, rys. 3
 
 Księga VI, rys. 1
 Księga VI, rys. 2
 Księga VI, rys. 3
 
 Księga VII, rys. 1
 Księga VII, rys. 2
 Księga VII, rys. 3
 
 Księga VIII, rys. 1
 Księga VIII, rys. 2
 
 Księga IX, rys. 1
 Księga IX, rys. 2
 
 Księga X, rys. 1
 Księga X, rys. 2
 
 Księga XI, rys. 1
 Ksiega XI, rys. 2
 Księga XI, rys. 3
 
 Księga XII, rys. 1
 Księga XII, rys. 2
 Księga XII, rys. 3
 Księga XII, rys. 4
 

Pomysłodawcą wykonania internetowego ilustracji Andriolliego do "Pana Tadeusza" jest Pan Roman Antoszewski z Nowej Zelandii.
Ilustracje odnalazł, zeskanował i opracował Witold Raczunas z Gdańska.
Strona ta będzie uzupełniana w miarę uzyskiwania materiałów, zostanie też poprawiona jakość rysunków, jednak nie wcześniej niż w drugiej połowie września 98 (urlopy).