Księga II rys. 2 "Ogórków chcesz Waść, krzyknął, oto masz ogórki!
Wara, Panie, od szkody, na tutejszej grzędzie
Nie dla Waszeci owoc, nic z tego nie będzie".

Księga II